Bảng giá Decal Giấy

Lưu ý khi đặt in Decal giấy tại Pluxi

  • Tem Decal Giấy phù hợp với các sản phẩm không tiếp xúc nước, có thể để ngăn mát tủ lạnh.
  • PLuxi hỗ trợ cán màng bóng không thu thêm phí tuy nhiên sẽ không cán màng cho các tông màu quá đậm : nền đen, nâu đậm… vì khi cán dễ bị bọt
  • Pluxi nhận in tối thiểu 200 tem đối với các tem từ 4cm trở lên và có giá dưới 100K / 100 tem. Từ 6 x 6cm hoặc tem có giá từ 100K trở lên nhận in từ 100 tem
  • PLuxi nhận cán mờ khi in số lượng ít nhất từ 500 tem trở lên
  • Nếu Quý khách cần ghi chữ thì không cán màng hoặc cán thì sử dụng bút lông để ghi

Tem dưới 4 cm

Đối với tem dưới 4cm Pluxi tính trên tờ A3. Nhận in tối thiểu 3 tờ
Tem giấy ; 1-> 4 tờ: 35K/ 1 tờ, trên 9 tờ : 30K/ 1 tờ, trên 19 tờ ; 25k/ 1 tờ
Tem nhựa ; 1-> 4 tờ: 40K/ 1 tờ, trên 9 tờ : 35K/ 1 tờ, trên 19 tờ ; 30k/ 1 tờ
Nếu in số lượng nhiều hơn vui lòng liên hệ Pluxi để có giá tốt

Kích ThướcSố tem / 1 tờ
2 cm x 2cm Khoảng 240 tem
3 cm x 3cmKhoảng 117 tem
3.5 cm x 3.5cmKhoảng 100 tem
2 cm x 4 cm Khoảng 120 tem
2 cm x 5 cm Khoảng 125 tem

4 cm

Kích ThướcTừ 200 temTừ 500 temTừ 1000 tem
4cm x 4cm 49k /100 tem40k /100 tem30k /100 tem
3cm x 6cm49k /100 tem40k /100 tem30k /100 tem
4cm x 5cm 55k /100 tem45k /100 tem35k /100 tem
4cm x 6cm 65k/ 100 tem55k /100 tem45k/100 tem
4cm x 7cm 75k/ 100 tem68k / 100 tem60k/100 tem
4.5cm x 7cm 75k/ 100 tem68k / 100 tem60k/100 tem
4cm x 8cm 75k/ 100 tem68k / 100 tem60k/100 tem
4cm x 9cm 100k / 100 tem90k/ 100 tem70k/ 100 tem
4cm x 10cm 100k / 100 tem90k/ 100 tem72k/ 100 tem
4cm x 11cm 110k/ 100 tem115k/ 100 tem85k/ 100 tem
4cm x 12cm 125k/ 100 tem110k/ 100 tem90k/ 100 tem
4cm x 15cm 125k/ 100 tem115k/100 tem100k/100 tem
4cm x 16cm 160K/ 100 tem140k/ 100 tem115k/ 100 tem

5 cm

Kích ThướcTừ 100 temTừ 500 temTừ 1000 tem
5cm x 5cm 65k/ 100 tem55k /100 tem45k/100 tem
5cm x 6cm 75k/ 100 tem65k/100 tem55k/100 tem
5cm x 7cm 85k/ 100 tem75k/100 tem65k/100tem
5cm x 8cm 110k / 100 tem100k/100 tem72K/100 tem
5cm x 9cm 125k/ 100 tem115k/ 100 tem90k/ 100 tem
5cm x 10cm 125k/ 100 tem115k/100 tem90k/ 100 tem
5cm x 11cm 150K/ 100 tem130k/ 100 tem110k/ 100 tem
5cm x 12cm 150K/ 100 tem130k/ 100 tem115k/ 100 tem
5cm x 15cm 185k/ 100 tem160k/ 100 tem130k /100 tem
5cm x 17cm 205k/100 tem185k/ 100 tem150k/ 100 tem
5cm x 18cm 230k/ 100 tem205k/ 100 tem150k/ 100 tem
5cm x 20cm 230k/ 100 tem210k/ 100 tem180k/ 100 tem
5.5cm x 19.5cm 230k/ 100 tem210k/ 100 tem180k/ 100 tem
5.5cm x 25cm 260k/ 100 tem230k/ 100 tem200k/ 100 tem

6 cm

Kích ThướcTừ 100 temTừ 500 temTừ 1000 tem
6 cm x 6 cm110k/100 tem95k/100 tem72k/100 tem
6 cm x 7 cm125k/100 tem115k/100 tem100k/100 tem
6 cm x 8 cm125k/100 tem115k/100 tem100k/100 tem
6 cm x 9 cm150k/100 tem130k/100 tem115k/100 tem
6 cm x 10 cm160K/100 tem140k/100tem120k/100 tem
6 cm x 11 cm160K/100 tem140k/100tem120k/100 tem
6 cm x 12 cm160K/100 tem140k/100tem120k/100 tem
6 cm x 13cm160K/100 tem140k/100tem120k/100 tem
6 cm x 14cm195k/100 tem185k/100 tem160k/100 tem

7 cm

Kích ThướcTừ 100 temTừ 500 temTừ 1000 tem
7 cm x 7cm125K/100 tem105k/100 tem80k/100 tem
7 cm x 8cm125K/100 tem105k/100 tem80k/100 tem
7 cm x 10cm160K/100 tem140k/100tem115k/100 tem
7 cm x 11 cm165k/100 tem150k/100 tem125k/100 tem
7 cm x 12cm195k/100 tem180k/100 tem160k/100 tem
7 cm x 13cm195k/100 tem180k/100 tem160k/100 tem
7 cm x 14cm195k/100 tem180k/100 tem160k/100 tem
7 cm x 15cm230k/100 tem210k/100 tem180k/100 tem
7 cm x 20 cm260k/100 tem230k/100 tem200k/100 tem

8 cm

Kích ThướcTừ 100 temTừ 500 temTừ 1000 tem
8 cm x 8cm
160K/100 tem140k/100tem120k/100 tem
8 cm x 9 cm
165k/100 tem150k/100 tem125k/100 tem
8 cm x 10cm
165k/100 tem150k/100 tem125k/100 tem
8 cm x 11cm
185k/100 tem175k/100 tem155k/100 tem
8 cm x 12cm
230k/100 tem205/100 tem165k/100 tem
8 cm x 14cm
230k/100 tem210k/100 tem170k/100 tem

9 cm

Kích ThướcTừ 100 temTừ 500 temTừ 1000 tem
9 cm x 9cm195k/100 tem180k/100 tem160k/100 tem
9 cm x 10cm195k/100 tem185k/100 tem160k/100 tem
9 cm x 13cm240k/100 tem215k/100 tem185k/100 tem
9 cm x 14cm260k/100 tem230k/100 tem200k/100 tem
9 cm x 22 cm360k/100 tem320/100 tem280k/100 tem

10 cm

Kích ThướcTừ 100 temTừ 500 temTừ 1000 tem
10 cm x10 cm195k/100 tem180k/100 tem160k/100 tem
10 cm x12 cm240k/100 tem215k/100 tem185k/100 tem
10 cm x13 cm250k/100 tem240k/100 tem210k/100 tem
10 cm x14 cm260k/100 tem230k/100 tem200k/100 tem
10 cm x15cm260k/100 tem230k/100 tem200k/100 tem
10 cm x20cm340k/100 tem300/100 tem260k/100 tem
11 cm x15cm340k/100 tem300/100 tem260k/100 tem
12 cm x12cm340k/100 tem300/100 tem260k/100 tem