Thiết kế & In Nhận diện thương hiệu

Ấn phẩm văn phòng được xây dựng dựa trên sự kết hợp của nhiều yếu tố mang tính đồng bộ và nhất quán của thương hiệu. Bao gồm: Tên thương hiệu (Brand Name), Logo, Màu sắc chủ đạo, Font chữ, Danh thiếp (Namecard), Website, Cách bố trí biển hiệu tại văn phòng trụ sở, cơ quan, Đồng phục – Bảng tên v.v..

  • Hệ thống nhận diện ấn phẩm văn phòng là sự diễn đạt bản sắc của một công ty bằng hình ảnh thông qua việc sử dụng văn từ và các biểu tượng. Hệ thống nhận diện thương hiệu gồm những yếu tố nhận biết cấu thành thương hiệu được thể hiện một cách đồng bộ, nhất quán tạo nên đặc điểm riêng giúp phân biệt thương hiệu đó với những thương hiệu khác
  • Một hệ thống nhận diện thương hiệu thường bao gồm những yếu tố nhận biết cơ bản sau:
  1. Logo

*  Màu sắc sử dụng trong các tài liệu truyền thông

*  Kiểu chữ trong các tài liệu giao dịch và truyền thông

2. Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên các tài liệu văn phòng

* Danh thiếp

* Letter Head

* Bao thư

* Hóa đơn

*  Thẻ nhân viên

* Đồng phục

3. Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên sản phẩm và bao gói

*  Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên sản phẩm

* Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên tem nhãn dán lên sản phẩm

* Dấu hiệu nhận biết thương hiệu in trực tiếp lên sản phẩm

* Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên bao gói sản phẩm

* Bố cục trình bày dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên bao gói sản phẩm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *